Обратни клапи DN65-400

Възвратни клапи L10

 

PN 160-400 • DN 65-400 • Tmax 650 °C
 
Приложение:
Обратните клапани са самостоятелно действащи арматури предпазващи от обратно налягане на средата. Предназначени са вода, пара, газове и други флуиди в енергетиката, химическата промишленост, както и с приложение в други отрасли в зависимост от избора на материал. Обратните клапани не могат да бъдат използвани като спирателна арматура.
 
Технически характеристики:
Корпусът е изработен от кована стомана. Дискът е поместен в корпуса през самоуплътняващ капака. Седловите втулки са заварени към корпуса на арматурата и са наварени с твърдосплавен навар. Уплътнението на капака е със специални графитни уплътнения. При поискване обратните клапани могат да бъдат оборудвани с байпас.
 
Управление:
Обратните клапани са автоматични устройства.
 
Изпитания:
Арматурите подлежат на изпитания на якост и херметичност за корпус и седло и тест за функционалност съгласно EN 12266, API 598 стандартно извършвани с вода. Ако е необходимо също така могат да бъдат извършени и други изпитания.
 
Присъединяване към тръбопровода:
Фланцово или на заварка.
 
Монтаж:
Обратните клапани могат да бъдат монтирани към хоризонтални тръбопроводи с капак насочен нагоре или към вертикални тръбопроводи, като посоката на флуида трябва да съответства на стрелката на корпуса указваща посоката на средата.
Документи за сваляне Големина Тип
Check valves L10 84 Kb pdf