Новини

Valve world Expo 2018

03.05.2018 г.
 

Открита процедура за избор на доставчик

05.12.2012 г.
По проект "Нови технологични възможности за диверсификация на продукцията на БУЛАРМЕКС-ИК АД, реализиран по договор №BG161PO003-2.1.13-0298-C0001/27.07.2012G., финансиран по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по ОП "Развитие а конкурентоспособноста на българската икономика".

Обявяваме открита процедура за "Доставка и пускане в експлоатация на две метало обработващи машини (струг с ЦПУ и хоризонтален обработващ център) и един заваръчен апарат"
повече»