Неръждаема арматура

NIOB - Република Чехия

Неръждаеми компоненти са приложими в производствените
процеси на:
- Млечната промишленост
- Фармацефтичната промишленост
- Производства на храни и напитки
- Пивоварни и др.
Документи за сваляне Големина Тип
Каталог 5 Mb pdf