Клиенти

Продуктите на "Булармекс-ИК" отговарят на изискванията на промишленоста:

1.,2. Енергетика - енергетична (Високо налягане) арматура за конвенционална и атомната енергетика
3. Петрохимия - спирателна, регулираща и предпазна арматута с ръчно задвижване и приводи, тръби и фитинги
4. Химия и Фармация - спирателна и регулираща арматура (Пинч-вентили), тръби и фитинги
5. Хранително-вкусова промишленост - богат асортимент от неръждаема арматура, тръби и фитинги
6. ВиК - спирателна и регулираща арматура, тръби и фитинги


Наши ключови клиенти:

 • АЕЦ - Козлодуй
 • АЕС ТЕЦ Марица Изток 1
 • ТЕЦ Марица Изток - 2
 • Риск Инженеринг ЕАД
 • Рувекс 2004 ЕООД
 • Солвей Соди 
 • Девня - цимент
 • Лукойл Нефтохим АД
 • ПМУ Бургас
 • Булгартрансгаз ЕАД
 • Монди Стамболийски ЕАД
 • Провадсол - част от Солвей Соди Груп
 • ТЕЦ Девен АД
 • ТЕЦ Русе
 • ТЕЦ Сливен
 • ТЕЦ Плевен
 • ТЕЦ София 
 • Бикс ООД