Клиенти

Продуктите на "Булармекс-ИК" отговарят на изискванията на промишленоста:

1.,2. Енергетика - енергетична (Високо налягане) арматура за конвенционална и атомната енергетика
3. Петрохимия - спирателна, регулираща и предпазна арматута с ръчно задвижване и приводи, тръби и фитинги
4. Химия и Фармация - спирателна и регулираща арматура (Пинч-вентили), тръби и фитинги
5. Хранително-вкусова промишленост - богат асортимент от неръждаема арматура, тръби и фитинги
6. ВиК - спирателна и регулираща арматура, тръби и фитинги


Наши ключови клиенти:

 • АЕЦ - Козлодуй
 • АЕС ТЕЦ МИ1
 • ТЕЦ Марица Изток - 2
 • ТЕЦ Марица Изток - 3
 • Риск Инженеринг ЕАД
 • Рувекс 2004 ЕООД
 • Соловей Соди
 • Девня - цимент
 • АЕС ТЕЦ МИ1
 • Декафос
 • Лукойл - Нефтохим
 • Балкани ЛК
 • ПМУ Бургас
 • Булгартрансгаз ЕАД
 • Монди Пекиджинг
 • Провадсол
 • ТЕЦ Девен АД
 • ТЕЦ Русе
 • ТЕЦ Варна
 • Монтажи Варна
 • АКЗ Бургас
 • Бикс ООД
 • Мини Марица Изток
 • Каменица
 • Загорка
 • Индекс-6
 • Тера Груп АД